بازاشت یک فعال یارسانی در کرج

بازاشت یک فعال یارسانی در کرج

01:04 - 30 December 2019

 

هەنگاو: یکی از فعالین پیرو آیین یارسان کە برای شرکت در مراسم چهلمین روز جانباختگان آبان ماه بە کرج رفتە بود، بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٥ دی ٩٨ (٢٦ دسامبر ٢٠١٩٠، سید پیام بیدرود، از فعالین پیرو آیین یاری ساکن زنجان توسط نیروهای امنیتی در شهر کرج بازداشت شدە است.

بە گفتە یکی از نزدیکان آقای بید رود، وی جهت شرکت در مراسم چهلم پویا بختیاری، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ماه به کرج رفته بود که در مسیر قبرستان بهشت سکینه کرج بازداشت شده است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە سید پیام در جریان اعتراضات آبان ماه نیز بازداشت شدە و پس از چند روز با وثیقە آزاد شدە بود.

با گذشت چند روز از این فعال یارسانی کە اصالتا اهل کرمانشاه و ساکن زنجان می باشند، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.