بازداشت دست کم سە شهروند در پیرانشهر

بازداشت دست کم سە شهروند در پیرانشهر

12:30 - 14 October 2019

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر دست کم سە شهروند را بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە، بازداشت کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢١ مهر ٩٨ (١٣ اکتبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر دست کم ٣ شهروند را بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی این شهر بە منظور محکوم کردن لشکر کشی ترکیە بە کردستان سوریە (روژاوا) بازداشت کردەاند.

تا زمان تنظیم این خبر، هویت یکی از بازداشت شدگان بە بام ”هادی خضری“ برای هەنگاو احراز شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی سە روز گذشتە دست کم ٤٠ شهروند از سوی نهادهای امنیتی در کردستان بازداشت شدەاند کە هویت ٢٦ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.