بازداشت دست کم ٨٧ شهروند کرد طی ماه اکتبر ٢٠١٩

بازداشت دست کم ٨٧ شهروند کرد طی ماه اکتبر ٢٠١٩

19:47 - 2 November 2019

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی ٨٧ شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و کارگری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه اکتبر ٢٠١٩ (ماه دهم میلادی)، دست کم ٨٧ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٣ زن، ٤ دانشجو و ٢ وکیل  میان بازداشت شدگان می باشند.

 

تفکیک بر حسب اتهام 

فعالین سیاسی: ٨٣ مورد معادل ٩٥.٥٪ کل موارد.

فعالین مدنی: ٣ مورد معادل ٣.٥٪ کل موارد.

فعالین کارگری: ١ مورد معادل ١٪ کل موارد.

 

تفکیک بر حسب استان

استان کردستان (سنندج): ٢٥ مورد.

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٣٠ مورد.

استان کرمانشاه (کرمانشاه): ٢١ مورد

استان ایلام: ١ مورد

استان لرستان: ١ مورد

تهران: ٩ مورد