بازداشت دست کم ٢٠ شهروند کرد طی ماه سپتامبر ٢٠١٩

بازداشت دست کم ٢٠ شهروند کرد طی ماه سپتامبر ٢٠١٩

21:28 - 30 September 2019

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی ٢٠ شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و کارگری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه سپتامبر ٢٠١٩ (ماه نهم میلادی)، دست کم ٢٠ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزارش، یک زن در میان بازداشت شدگان می باشند.

 

تفکیک بر حسب اتهام 

فعالین سیاسی: ١٦ مورد معادل ٨٠٪ کل موارد.

فعالین کارگری:٤ مورد معادل ٢٠٪ کل موارد.

 

تفکیک بر حسب استان

استان کردستان: ١٢ مورد.

استان آذربایجان غربی: ٦ مورد.

استان ایلام: ١ مورد.

استان لرستان: ١ مورد

 

گفتنیست کە ٦ نفر از این افراد با وثیقە آزاد شدە و ١٤ نفر دیگر همچنان در بازداشت بە سر می برند.