بازداشت دست کم ٢٦ شهروند کرد طی ماه فوریە ٢٠٢٠

بازداشت دست کم ٢٦ شهروند کرد طی ماه فوریە ٢٠٢٠

00:16 - 3 March 2020

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٢٦ شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و کارگری و عقیدتی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فوریە ٢٠٢٠ (ماه دوم میلادی)، دست کم ٢٦ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شدەاند.

 

تفکیک بر حسب اتهام

فعالین سیاسی: ٢٣ مورد معادل ٨٨٪ کل موارد.

فعالین کارگری: ٢ مورد معادل ٨٪ کل موارد.

نامعلوم: ١ مورد معادل ٤٪ کل موارد.

 

تفکیک بر حسب استان

استان کردستان (سنندج): ١٣ مورد.

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ١٠ مورد.

استان کرمانشاه: ٣ مورد