بازداشت دست کم ٩ شهروند کرد طی ماه مارس ٢٠٢٠

بازداشت دست کم ٩ شهروند کرد طی ماه مارس ٢٠٢٠

12:12 - 1 April 2020


هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٩ شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه مارس ٢٠٢٠ (ماه سوم میلادی)، دست کم ٩ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شدەاند.

تفکیک بر حسب اتهام
فعالین سیاسی: ٩ مورد معادل ١٠٠٪ کل موارد.
فعالین کارگری: هیچ موردی ثبت نشدە است.
فعالین عقیدتی: هیچ موردی ثبت نشدە است.
فعالین مدنی: هیچ موردی ثبت نشدە است.

تفکیک بر حسب استان
استان کردستان (سنندج): ٢ مورد.
استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٧ مورد.
استان کرمانشاه: هیچ موردی ثبت نشدە است.
استان ایلام: هیچ موردی ثبت نشدە است.