بازداشت دانشجوی مترجم کتاب ”آیا خدایی هست“ در نقدە

16:30 - 11 September 2019

 

هەنگاو: یک دانشجوی ساکن نقدە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت و بە ارومیە منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١٦ شهریور ٩٨ ( ٧ سپتامبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە در شهر نقدە از توابع این استان بە منزل یک دانشجوی کرد با هویت ”عبداللە پری خانی“ یورش بردە و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

یک منبع نزدیک بە خانوادە پری خانی در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، این نیروها ساعت ٧ بامداد بە منزل عبداللە یورش بردە و پس از بازداشت وی اقدام بە تفتیش منزلش کردەاند.

عبداللە پری خانی اصالتا اهل اشنویە و ساکن نقدە می باشد. وی فوق لیسانس زبان انگلیسی و دانشجوی دانشگاه ارومیە می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە آقای پری خانی مشغول ترجمە کتاب ”آیا خدای هست“ «IS THERE A GOD?» تالیف ریچارد سوین بە زبان کردی بودە است.

با گذشت پنج روز از بازداشت این دانشجو و پیگیریهای مداوم خانوادە وی، هیچ خبری از سرنوشت ایشان در دست نمی باشد