بازداشت دوبارە یک معلم در لرستان

بازداشت دوبارە یک معلم در لرستان

15:17 - 19 September 2019

 

هەنگاو: یک معلم اهل لرستان برای دومین بار از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٣ شهریور ٩٨ (١٤ سپتامبر ٢٠١٩)، نیروهای اطاعات سپاه پاسداران یک معلم اهل لرستان را با هویت ”هوشنگ کوشکی“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

هوشنگ کوشکی در تاریخ ٢٤ تیر ماه امسال نیز بازداشت و پس از ٤٠ روز بازداشت در تاریخ ٢ شهریور ماه با وثیقە موقتا از زندان مرکزی خرم آباد آزاد شدە بود.

آقای کوشکی بار ااول در حین تصحیح اوراق امتحانی مدرسە طالقانی شهرستان سیل زدە معمولان از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شدە بود.