بازداشت دو جوان در ارومیە

بازداشت دو جوان در ارومیە

13:19 - 22 May 2020


هەنگاو: دو جوان اهل شهرهای نقدە و ارومیە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ١ خرداد ٩٩ ( ٢١ می ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە یک جوان را با هویت “اسلام انباخون” اهل روستای “کورانە” از توابع منطقە ترگور بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی در حین بازداشت اسلام انباخون اقدام بە شلیک هوایی نمودەاند.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، این شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.


همچنین، روز چهارشنبە ٣١ اردیبهشت (٢٠ می)، یک جوان اهل روستای گرگول نقدە با هویت “شهاب آجی” پس از احضار بە ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.