بازداشت دو درویش گنابادی در شهرستان آبدانان

بازداشت دو درویش گنابادی در شهرستان آبدانان

09:40 - 5 October 2020

 

هەنگاو: دو تن از دراویش گنابادی اهل شهرستان آبدانان در استان ایلام از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و بە زندان مرکزی ایلام منتقل شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، صبح روز شنبە ١٢ مهر ٩٩ (٣ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای وزارت اطلاعات در ایلام دو تن از دراویش گنابادی در شهرستان آبدانان بە نام‌های ”تقی مرادی“ ٣٦ سالە و ”امین علیزادە“ ٣١ سالە را بازداشت و بە زندان مرکزی ایلام منتقل کردەاند.

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە این دو درویش گنابادی نیروهای لباس شخصی آنها را در محل کارشان (هر دو کارگر ساختمانی بودەاند) بازداشت و بە احتمال زیاد برای تحمل دوران محکومیت خود بازداشت کردەاند.

گفتنیست کە پیشتر تقی مرادی از سوی دادگاه بدوی بە تحمل ١٠ سال حبس محکوم شدە بود کە پنج سال آن قابل اجرا می‌باشد و امین علیزادە نیز از سوی دادگاه انقلاب شهرستان آبدانان بە هفت سال زندان محکوم شدە بود. اتهام هر دو شرکت در اعتراضات دراویش گنابادی بودە است.

این دو شهروند اهل آبدانان پس از حادثە گلستان هفتم در تاریخ ١٨ تیر ٩٧ ( ٩ ژوئیە ٢٠١٨) بازداشت شدە و توسط مسئولین زندان ایلام با تراشیدن اجباری موی سر و سبیل مورد تحیقر قرار گرفتە بودند.