بازداشت دو روحانی کُرد در بوکان

بازداشت دو روحانی کُرد در بوکان

13:01 - 13 August 2020


هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات بوکان دو تن از روحانیون این شهر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز دوشنبە ٢٠ مرداد ٩٩ (١٠ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات بوکان دو تن از روحانیون کُُرد را بە نام‌های ”امیر ارمنی بلاغیان” و “فایق شریعت‌پناه” بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


امیر ارمنی بلاغیان از شخصیت‌های آیینی روستای “الەشین” و فایق شریعت‌پناه ٣٥ سالە و امام جماعت روستای “حاجی‌آباد” از توابع منطقە “چومی مجیدخان” بوکان بودە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی پس از بازداشت این دو روحانی اقدام بە تفتیش منازل و ضبط وسایل شخصی این دو از جملە لبتاب، مبایل و کتب آنها کردەاند.


با گذشت سە روز از بازداشت این دو روحانی کُرد و علی رغم پیگیری‌های خانوادەهایشان، سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.