بازداشت دو شهروند در سرپل ذهاب و سقز و آزادی دو نوجوان در مهاباد

بازداشت دو شهروند در سرپل ذهاب و سقز و آزادی دو نوجوان در مهاباد

12:17 - 28 July 2020


هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو شهروند کُرد در شهرهای سرپل ذهاب و سقز از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە و دو نوجوان بازداشت شدە اهل مهاباد نیز با وثیقە آزاد شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٤ مرداد ٩٩ (٢٥ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان سرپل ذهاب یک جوان ٢٠ سالە را با هویت ”هادی عزیزی“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، هادی عزیزی پیشتر و بە مدت یک سال عضو حزب دمکرات کُردستان (حدک) بودە و هفتە گذشتە پس از جدایی از این حزب بە سرپل ذهاب بازگشتە بود.

از سوی دیگر، روز چهارشنبە ١ مرداد ٩٩ (٢٢ ژوئیە ٢٠٢٠_، یک جوان ٣٥ سالە اهل روستای ”سمتە“ سقز با هویت ”هادی علی پور“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است.


این شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدە و با گذشت یک هفتە از بازداشت، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.

همچنین، روز دوشنبە ٦ مرداد ماه، متین خولە نوجوان ١٦ سالە اهل مهاباد کە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە بود، با وثیقە ٨٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شدە است.


متین خولە همراه با مسعود  خولە ١٧ سالە  شامگاه شنبە ٢١ تیرماه از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شدە بودند. مسعود خولە نیز روز شنبە ٤ مرداد ماه با وثیقە ٨٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.