بازداشت دو شهروند در سنندج و دیواندرە

بازداشت دو شهروند در سنندج و دیواندرە

12:47 - 19 February 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو شهروند کرد از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهرهای سنندج و دیواندرە بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٩ بهمن ٩٨ (١٨ فوریە ٢٠٢٠)، نیرەهای ادارە اطلاعات دیواندرە یک شهروند را با هویت “فرهاد مرادی” اهل روستای “نرگسلە” این شهرستان بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

نیروهای امنیتی بدون ارائە برگە قضایی اقدام بە بازداشت فرهاد مرادی نمودە و دلیل یا دلایل بازداشت وی نامعلوم می باشد.

از سوی دیگر، روز چهارشنبە ١٦ بهمن ٩٨ (٥ فوریە ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل سنندج با هویت “امیر گویلی” از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

وی برادر اکبر گویلی، از فعالین مدنی سنندج می باشد کە آذر ماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و کماکان در بازداشت بە سر می برد.