بازداشت دو شهروند در سنندج و کامیاران و آزادی دو بازداشتی در مریوان و پاوە

بازداشت دو شهروند در سنندج و کامیاران و آزادی دو بازداشتی در مریوان و پاوە

09:46 - 11 August 2020


هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو شهروند در شهرهای سنندج و کامیاران از سوی نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شدە و دو جوان بازداشت شدە نیز در شهرهای مریوان و پاوە با وثیقە آزاد شدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ٢٠ مرداد ٩٩ (١٠ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزل مادح فتحی، از فعالین مدنی کُرد هجوم و اقدام بە بازداشت وی کردەاند. بە گفتە یک منبع مطلع نیروهای امنیتی پس از بازداشت اقدام بە تفتیش منزل این شهروند کردەاند.


مادح فتحی کە از اعضای سابق هیت مدیرە جمعیت سبز کُردستان می باشد کە طی سال‌های گذشتە چندین بار بازداشت و احضار شدە و اردیبهشت ماه سال گذشتە بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) بە تحمل ١ سال حبس تعزیری و ٥ سال حبس تعلیقی محکوم شدە بود. این حکم بە دلیل عدم اعتراض و طبق قانون تسلیم بە رای بە ٧ ماه کاهش یافتە بود.


از سوی دیگر، روز دوشنبە ١٣ مرداد (٣ آگوست)، فرزاد حسینی، از اعضای شاخە کُردستان حزب وحدت ملی در کامیاران، پس از مراجعە بە شعبە یک دادگاه انقلاب اسلامی سنندج بە دستور قاضی سعیدی بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات منتقل شدە است.


روز یکشنبە ١٩ مرداد نیز، پارسا رستمی، نوجوان ١٧ سالە اهل پاوە کە از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود، پس از یک هفتە بازداشت با وثیقە ١٨٠ میلیون تومانی از کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه آزاد شدە است.


همچنین، آزاد دانشور، شهروند اهل مریوان پس از ٣٤ روز بازداشت با قرار وثیقە و موقتا تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە است.