بازداشت دو شهروند در کرمانشاه و سنندج هم زمان با آزادی پنج شهروند بازداشت شدە

بازداشت دو شهروند در کرمانشاه و سنندج هم زمان با آزادی پنج شهروند بازداشت شدە

11:19 - 3 March 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو شهروند در شهرهای سنندج و کرمانشاه از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و پنج شهروند بازداشت شدە نیز با وثیقە از زندان آزاد شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١١ اسفند ٩٨ (١ مارس ٢٠٢٠) نیروهای ادارە اطلاعات سنندج یکی از فعالین زیست محیطی اهل روستای ”زەنان“ از توابع سنندج را با هویت ”دلیر خسروی“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

دلیر خسروی ٤٠ سالە و از اعضای جمعیت کردستان سبز بودە کە بە دلایل نامعلومی بازداشت شدە است.

از سوی دیگر و طی روزهای گذشتە، یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ”عبید عزیزنژاد“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

بە گزارش هرانا، این شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە است.

هم زمان و بر طبق گزارشهای دریافتی، پنج نفر از فعالین مدنی بازداشت شدە در شهرهای دهگلان و سنندج بە نام های صابر قادری، فردین مرادی، گوران یوسفی، مادح احمدی و اکبر گویلی با وثیقەهای ٢٠٠ میلیون تومانی و موقتا تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدەاند.