بازداشت دو شهروند در کرمانشاه و ماکو

بازداشت دو شهروند در کرمانشاه و ماکو

18:35 - 25 December 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو شهروند کرد در شهرهای کرمانشاه و ماکو از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٣ دی ٩٨ (٢٤ دسامبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه در ادامە بازداشت فعالین مدنی در این شهر یکی از فعالین مدنی را با هویت “بابک دبیریان” بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، بابک دبیریان در حین بازگشت بە منزل و از سوی نیروهای ادارە اطلاعات و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

از سوی دیگر، روز شنبە ٣٠ آذر (٢١ دسامبر)، یک شهروند اهل ماکو با هویت “علی میلان” از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است.

این شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.