بازداشت دو شهروند دیگر کرد در تهران

17:50 - 21 August 2019

 

هەنگاو: با بازداشت دو شهروند دیگر کرد در استان تهران شمار شهروندان کردی کە طی چند روز گذشتە در این استان بازداشت شدەاند بە پنج تن رسید.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٩ مرداد ٩٨ (٢٠ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات دماوند یک شهروند دیگر کرد را با هویت ”هیوا جلیلی" فرزند ابراهیم اهل روستای آویهنگ سنندج بازداشت کردەاند.

این شهروند کرد  بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی و استفادە از جامانە در عروسی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

روز دوشنبە نیز برادر هیوا با هویت سیف اللە جلیلی بە همراه دو نفر دیگر بە نام های بشیر حاتمی و غفور یاری بە همین اتهام بازداشت شدە بودند.

از سوی دیگر، روز چهارشنبە ٣٠ مرداد، یک شهروند اهل بوکان با هویت ”علی قادری “ فرزند عثمان در بلوار سعادت آباد تهران از سوی نهادهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و بازداشت شدە است.

این شهروند بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی بازداشت شدە و سال گذشتە نیز بە همین اتهام بازداشت شدە بود.