بازداشت دو شهروند کرد در مهاباد

16:40 - 11 July 2019

 

هەنگاو: نیروهای اداە اطلاعات مهاباد دو شهروند کرد را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه شنبە (١٥ تیر ٩٨ / ٦ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد بە منزل دو شهروند بە نام های ”شیرکو عباسی طاهر“ و ”هوشیار امینی“ یورش و اقدام بە بازداشت آنها کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این دو شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە و پس از بازداشت منزل آنها از سوی نیروهای امنیتی تفتیش شدە است.

با گذشت نزدیک بە یک هفتە از بازداشت این دو شهروند و پیگیریهای مستمر خانوادەهایشان، سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.