بازداشت دو شهروند کورد در سقز و اشنویە

بازداشت دو شهروند کورد در سقز و اشنویە

11:05 - 25 December 2018

 

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سقز یک جوان ٢٣ سالە را بازداشت و یک جوان اهل شنو (اشنویە) نیز جهت اجرای حکم بازداشت شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ( ٣ دی ٩٧ / ٢٤ دسامبر ٢٠١٨)، نیروهای ادارە اطلاعات سقز یک شهروند کورد را با هویت ”یعقوب خسروی“ بازداشت کردەاند.

این شهروند ٢٣ سالە کە دارای مشکل دید نیز می باشد، بە اتهام همکاری با احزاب کورد اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند، اتهامی کە خانوادە وی قویا رد کردەاند.

از سوی دیگر و همان روز، اهون پیروتی فرزند رسول و ساکن روستای ”چشمە گل“ شنو، جهت اجرای حکم بازداشت و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

اهون پیروتی دو سال پیش بازداشت و بە اتهام همکاری با احزاب کورد اپوزسیون حکومت ایران بە تحمل ٨ ماه حبس تعزیری محکوم شدە بود.