بازداشت دو عضو یک خانوادە در پیرانشهر

بازداشت دو عضو یک خانوادە در پیرانشهر

14:01 - 2 March 2020

 

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در روستای پسوی از توابع شهرستان پیرانشهر دو عضو یک خانوادە را بازداشت کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١١ اسفند ٩٨ (١ مارس ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر بە منزل مسکونی ”سید مصطفی صبری“ در روستای پسوی یورش و وی را همراه با پسرش با هویت ”سید احمد صبری“ بازداشت کردەاند.

نیروهای ادارە اطلاعات علاوە بر بازداشت این دو شهروند اقدام بە تفتیش منزل آنها و ضبط وسایل شخصی نظیر مبایل آنها کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، آقای مصطفی صبری پس از ٥ ساعت بازجویی آزاد شدە و کماکان از سرنوشت فرزند وی هیچ خبری در دست نمی باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە تاکنون دلیل یا دلایل بازداشت این دو شهروند نامعلوم بودە و نیروهای امنیتی بدون ارائە برگە قضایی اقدام بە بازداشت آنها کردەاند.