بازداشت سە فعال دیگر در کامیاران، بازداشت شش عضو وحدت ملی طی پنج روز

بازداشت سە فعال دیگر در کامیاران، بازداشت شش عضو وحدت ملی طی پنج روز

14:34 - 6 January 2019

 

هەنگاو: در ادامە موج اخیر بازداشت شهروندان کرد در شهرستان کامیاران، سە شهروند دیگرساکن این شهر  بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە اند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز شنبە (١٥ دی ٩٧ / ٥ ژانویە ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران سە شهروند اهل کامیاران را بە نام های “عیسی فیضی، حسین کمانگر و راشد منتظری” بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە این سە نفر از فعالین زیست محیطی کامیاران و از اعضای سابق شاخە کردستان حزب وحدت ملی بودە کە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە است.

روز سەشنبە (١١ دی ٩٧ / ١ ژانویە ٢٠١٩) نیز سە شهروند دیگر اهل کامیاران بە نام های ”رضا اسدی“ ، ”فاضل قیطاسی“ و “هادی کمانگر”  کە از اعضای شاخە کردستان حزب وحدت ملی بودند، از سوی ماموران ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدند.