بازداشت سە دانشجوی دانشگاه کردستان

بازداشت سە دانشجوی دانشگاه کردستان

22:14 - 15 January 2020

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات سە دانشجوی دانشگاه کردستان را در محوطە این دانشگاه و بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضات اخیر این دانشگاه بازداشت کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز چهارشنبە ٢٥ دی ٩٨ (١٥ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج سە دانشجوی دانشگاه کردستان را بە اتهام شرکت و سازماندهی تجمعات اعتراضی دانشجویان بە نشانە محکوم کردن سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران بازداشت کردەاند.

یکی از دانشجویان در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە نیروهای اطلاعات سە دانشجو را بە نام های ”زانیار احمدپور“،مسلم سلیمانی“ اهل اشنویە و ”ارشد اتابک“ بازداشت کردەاند.

این سە دانشجو پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

طی روزهای گذشتە دانشجویان دانشگاه کردستان هم زمان با دیگر دانشگاه های ایران ضمن محکوم کردن اقدام سپاه پاسداران و جانباختن ١٧٦ سرنشین هواپیمای اوکراینی، حاضر نشدە بودند کە روی پرچم آمریکا کە از سوی مسئولین امنیتی دانشگاه در راهرو دانشگاه منقش شدە بود، راه بروند.