بازداشت سە شهروند دیگر در اشنویە، شمار بازداشتی ها بە ٨ تن رسید

بازداشت سە شهروند دیگر در اشنویە، شمار بازداشتی ها بە ٨ تن رسید

12:52 - 8 July 2020


هەنگاو: با بازداشت سە شهروند دیگر در شهرستان اشنویە شمار بازداشتی های هفتە اخیر این شهرستان بە ٨ تن رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١٦ تیر ٩٩ (٦ ژوئیە ٢٠٢٠)، سە جوان ساکن محلە ”سلیم آباد“ اشنویە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.


خبرنگار هەنگاو در اشنویە هویت این سە جوان کرد را کیوان شوانی ٢٦ سالە و فرزند قرنی، ابوبکر عبدی ٢٣ سالە و فرزند عزیزی و بهروز بایزیدی ٢٥ سالە و فرزند مصطفی اعلام کردە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، این سە جوان بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و سرنوشتشان نامعلوم می باشد.


طی روزهای شنبە و یکشنبە هفتە جاری نیز دست کم پنج شهوند دیگر بە نام های سعید تابناک، ابوبکر بلال، اسکندر محمدپور، رحیم رفعتی و رحمان تابش از سوی نیروهای امنیتی اشنویە بازداشت شدەاند.