بازداشت سە شهروند کرد در تهران

13:40 - 20 August 2019

 

هەنگاو: سە شهروند اهل سنندج از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران در تهران بازداشت شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٨ مرداد ٩٨ (١٩ آگوست ٢٠١٩)، سە شهروند اهل روستای ”اویهنگ“ از توابع سنندج در شهرستان دماوند استان تهران بازداشت شدەاند.

هویت این سە شهروند بشیر حاتمی فرزند صدیق، سیف اللە جلیلی فرزند ابراهیم و غفور یاری فرزند غفار احراز شدە است.

بە گفتە یک مبع مطع، این سە شهروند بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی و استفادە از جامانە در عروسی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.