بازداشت سە فعال مذهبی کُرد در ارومیە

بازداشت سە فعال مذهبی کُرد در ارومیە

16:10 - 19 October 2020

 

هەنگاو: سە فعال مذهبی اهل ارومیە از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدەاند کە دو نفر از آنها بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اوایل مهرماه امسال سە فعال مذهبی کُرد بە نام های ”سیاوش جوان“، ”بهزاد طلایی“ و ”فرشاد فتاحی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت شدەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، سیاوش  جوان ٢٨ سالە می‌باشد کە در تاریخ ٥ مهر ماه بازداشت شدە و بهزاد طلایی ۲۷ ساله نیز در تاریخ ٧ مهرماه بازداشت شدە و این دو روز چهارشنبە ٢٣ مهر (١٤ اکتبر) بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدەاند.

همچنین یک شهروند دیگر با هویت ”فرشاد فتاحی“ در تاریخ ٨ مهر ماه از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت شدە کە کماکان در بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت می باشد.

این سە فعال کُرد بە اتهام فعالیت مذهبی و تبلیغ برای گروهای تندرو اسلامی بازداشت شدەاند.