بازداشت شاعر جوان لرستانی از سوی ادارە اطلاعات

بازداشت شاعر جوان لرستانی از سوی ادارە اطلاعات

12:44 - 9 October 2018

 

هەنگاو: یک دختر شاعر اهل دروود استان لرستان از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (١٤ مهر ٩٧ / ٦ اکتبر ٢٠١٨)،  ”مینا راد“ از شاعران جوان اهل درود و فعال حقوق زنان و کودکان، پس از احضار بە ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، مینا راد هفتە گذشتە پس از آنکە چندین بار از طریق تلفن برای روز شنبە احضار شدە بود، از آن زمان تاکنون هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد. همچنین تلاش های خانوادەاش برای مطلع شدن از سرنوشت ایشان بی نتیجە ماندە است.

مینا راد در تاریخ ٢٣ تیرماه امسال نیز احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە بود.