بازداشت شهروند اهل اشنویه بە اتهام فعالیت سیاسی پسرش

بازداشت شهروند اهل اشنویه بە اتهام فعالیت سیاسی پسرش

10:31 - 27 October 2020

 

هه‌نگاو: یک شهروند اهل اشنویه پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٥ آبان ٩٩ (٢٦ اکتبر ٢٠٢٠)، فاروق عزیزی شهروند اهل اشنویە پس از احضار بە ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت شدە است.

فاروق عزیزی ٣٩ سالە و اهل روستای ”بیمضرتە“ از توابع اشنویه می‌باشد کە از طریق تماس تلفنی بە ادارە اطلاعات احضار شدە بود.

بە گفتە یک منبع مطلع، ادارە اطلاعات بە بهانە اینکە یکی از فرزندان فاروق عزیزی عضو یکی از احزاب ُ اپوزسیون حکومت می‌باشد، وی را احضار و بازداشت کردە است.