بازداشت ٥ شهروند در مریوان

بازداشت ٥ شهروند در مریوان

10:39 - 15 July 2019

 

هەنگاو: روز گذشتە دست کم ٥ شهروند کرد در شهر مریوان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند و احتمال افزایش بازداشتیها وجود دارد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە (٢٣ تیر ٩٨ / ١٤ ژوئیە ٢٠١٩) نیروهای ادارە اطلاعات مریوان دست کم ٥ شهروند مریوانی را بازداشت کردەاند.

هویت افرادی کە بازداشت شدەاند بە شرح زیر می باشد؛

١_ امید صالحی ، ٢_ علی رضایی، ٣_ گوران قربانی، ٤_ فاتح هوشمند، ٥_ یادگار  دلجو

هەنگاو شب گذشتە خبر بازداشت دو نفر را بە نام های گوران و فاتح منتشر نمودە بود.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، این افراد همگی بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و احتمال افزایش بازداشتیها نیز وجود دارد.