بازداشت ٩ شهروند دیگر در شهرهای مختلف کوردستان

13:56 - 24 December 2018

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات طی روزهای گذشتە چهار شهروند دیگر را در پیرانشهر بازداشت و بە ارومیە منتقل کردەاند. پنج  شهروند دیگر نیز در شهرهای نودشە ، ایلام، ارومیە و خوی  بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، در اواخر آذر ماه امسال (اواسط دسامبر) نیروهای ادارە اطلاعات پیرانشهر چهار شهروند دیگر را در این شهر بازداشت کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در پیرانشهر هویت این چهار شهروند را کە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران بازداشت شدەاند بە شرح زیر اعلام کرد؛

١ـ سید لقمان تاهری ٤٥ سالە ٢ـ سید مصلح تاهری ٥٠ سالە ٣ـ سید رحیم (تراکتور ساز) ٤ـ احمد قلاتە رش کە پس از بازداشت بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات در شهر ارومیە منتقل شدەاند.

طی روزهای گذشتە چهار شهروند دیگر اهل پیرانشهر بازداشت شدە بودند.

از سوی دیگر، روز یک شنبە (٢ دی ٩٧ / ٢٣ دسابر ٢٠١٨)، نیروهای ادارە اطلاعات ایلام یک جوان کورد را با هویت ”امیر برکتی“ در محل کارش واقع در خیابان فارابی بە اتهام همکاری با احزاب کورد اپوزسیون ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

همچنین شب همان روز نیز نیروهای امنیتی حکومت ایران در سە راهی شهدای شهر پاوە نیز  یک شهروند اهل نودشە با هویت ”جهانگیر محمودی“ فرزند حبیب اللە را بازداشت کردەاند.

طی روزهای گذشتە نیز سە شهروند دیگر در شهرهای خوی و ارومیە از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.