بازداشت شهروند مریوانی از سوی اطلاعات سپاه

بازداشت شهروند مریوانی از سوی اطلاعات سپاه

18:04 - 16 January 2020

 

هەنگاو: یک جوان اهل مریوان توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پدر وی نیز بە مدت ٨ ساعت بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز چهارشنبە ٢٥ دی ٩٨ (١٥ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای اطلاعات سپاه در مریوان یک جوان اهل روستای ”نی“ را با هویت ” آمانج نیک پی“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

یکی از نزدیکان این خانوادە کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، خالد نیک پی پدر آمانج کە برای مطلع شدن از سرنوشت فرزندش بە اطلاعات سپاه مراجعە کردە بود بازداشت و پس از ٨ ساعت آزاد شدە است.

آمانج نیک پی از فعالین مدنی و از اعضای انجمن سبز چیا می باشد.

تا زمان تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحە و محل نگهداری آمانج نی پی هیچ اطلاعی در دست نیست.