بازداشت ٥٤ شهروند کُرد در ماه آگوست ٢٠٢٠

بازداشت ٥٤ شهروند کُرد در ماه آگوست ٢٠٢٠

12:27 - 1 September 2020

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٥٤ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آگوست ٢٠٢٠، دست کم ٥٤ شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٣٥ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی، ٤ شهروند بە اتهام فعالیت مدنی و ٨ شهروند بە اتهام فعالیت عقیدتی بازداشت شدەاند. همچنین طی این مدت ٧ کولبر و کاسبکار نیز بازداشت شدەاند.

بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ٢٤ مورد در استان کُردستان ثبت شدە است. در استان آذربایجان‌غربی  ٢١ مورد، در استان کرمانشاه ٨ شهروند و در استان همدان نیز یک شهروند کُرد بازداشت شدەاند.

چهار نفر از افراد بازداشت شدە زن و چهار نفر نیز سن آنها زیر ١٨ سال بودە است.