بازداشت ٥٤ شهروند کُرد در ماه دسامبر ٢٠١٨

بازداشت ٥٤ شهروند کُرد در ماه دسامبر ٢٠١٨

10:53 - 31 December 2018

 

هەنگاو: با بازداشت یک شهروند دیگر در کامیاران، شمار شهروندان کُرد در ماه دسامبر امسال بە ٥٤ مورد رسید کە نسبت بە ماه قبل ٣٢٪ افزایش داشتە است.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، اوایل دی ماه امسال، یک شهروند اهل کامیاران با هویت ”محمد رضایی“ ٣٢ سالە و فرزند خلیل، در ورودی این شهر از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این جوان بە اتهام همکاری با احزاب کُرد اپوزسیون ایران بازداشت شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه دسامبر ٢٠١٨، دست کم ٥٤ شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند کە سە تن از آنها زن بودەاند.

بر طبق این گزارش، ٣٨ فعال سیاسی، ٧ فعال کارگری، ٣ فعال مدنی، ٢ کولبر و یک نفر هم بە اتهام فعالیت رسانەای بازداشت شدەاند و دلیل بازداشت سە تن هم نامعلوم بودە است.

بیشترین بازداشت ها در شهرهای ارومیە، سنندج (سنە) و پیرانشهر ثبت شدە است. 

با استناد بە آمار هەنگاو، بازداشت شهروندان کُرد نسبت بە ماه نوامبر کە ٤١ شهروند بازداشت شدە بودند با افزایش ٣١.٧٪ روبرو بودە است.