بازداشت ٢٧ شهروند کُرد در ماه سپتامبر ٢٠٢٠

بازداشت ٢٧ شهروند کُرد در ماه سپتامبر ٢٠٢٠

11:25 - 2 October 2020

 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٢٧ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق حقوق بشری هەنگاو، طی ماه سپتامبر ٢٠٢٠، دست کم ٢٧ شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٢١ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی، ١ شهروند بە اتهام فعالیت مدنی و ٢ شهروند بە اتهام فعالیت عقیدتی بازداشت شدەاند. همچنین طی این مدت ٢ کولبر و کاسبکار نیز بازداشت شدەاند و دلیل بازداشت یک مورد هم نامعلوم بودە است.

بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ١٢ مورد در استان آذربایجان‌غربی ثبت شدە است. در استان کُردستان ٨ مورد، در استان کرمانشاه ٦ شهروند و در استان لرستان نیز یک شهروند کُرد بازداشت شدەاند.

شش نفر از افراد بازداشت شدە زن بودەاند کە یکی از آنها جهت اجرای حکم حبس بازداشت شدە است.