بازداشت ١٧ شهروند کرد طی دو هفتە گذشتە

بازداشت ١٧ شهروند کرد طی دو هفتە گذشتە

12:47 - 5 July 2020


هەنگاو: با بازداشت دو شهروند دیگر در شهرهای مهاباد و اشنویە شمار شهروندان کردی کە طی دو هفتە گذشتە بازداشت شدەاند بە ١٧ نفر رسید.


بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز یکشنبە ١٥ تیر ٩٩ (٥ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە یک جوان ٣٠ سالە را با هویت ”اسکندر محمدپور“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند. نیروهای ادارە اطلاعات پس از بازداشت اسکندر اقدام بە تفتیش منزل وی نیز کردەاند.


از سوی دیگر و روز چهارشنبە ١١ تیر (١ ژوئیە) نیز، یک شهروند دیگر اهل مهاباد با هویت ”اسعد محمدنژاد“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە است. این دو شهروند بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدەاند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای تیرماه امسال (دو هفتە) دست کم ١٧ شهروند کرد در شهرهای اسلام آباد غرب، سنندج، ارومیە، سقز، پیرانشهر، مهاباد، نقدە، درود، مریوان و پیرانشهر از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.


اسامی افراد بازداشت شدە بە شرح زیر می باشد؛
مهاباد:
١_ ریبوار پادست ٢_ سوران مختاری فر ٣_ سوران نصیری ٤_ امید عباسی ٥_ اسعد محمد نژاد
سنندج: ١_ افشین شیخ الاسلامی ٢_ فرانک جمشیدی
پیرانشهر: ١_ سید احمد صبری ٢_ فتاح فروهر
سقز: ١_ علی ساکنی ٢_ بهمن رسولی
مریوان: ١_ کاوان کسرایی
نقدە: ١_امید مصطفی پور
درود: ١_ رضا صوفیوند
اشنویە: ١_ اسکندر محمدپور
اسلام آباد غرب: رضا رمضانی
ارومیە: ارسلان ناتوش