بازداشت ٢٠ شهروند کُرد طی هفتە اول ماه آگوست

بازداشت ٢٠ شهروند کُرد طی هفتە اول ماه آگوست

13:28 - 8 August 2020


هەنگاو: طی هفتە گذشتە دست کم ٢٠ شهروند کُرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند کە دو نفر از آنها زیر ١٨ سال بودەاند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە اول ماه آگوست امسال، دست کم ٢٠ شهروند کُرد در شهرهای پیرانشهر، سقز، دالاهو، بوکان و پاوە از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.


بر طبق این گزارش، تمامی این ٢٠ شهروند بە اتهام همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدەاند.


چهار نفر از بازداشت شدگان زن و دو نفر نیز سنشان کمتر از ١٨ سال بودە است.