بازداشت ٢٦ شهروند کرد و صدور حکم حبس برای ٧ شهروند در ماه ژوئن ٢٠٢٠

بازداشت ٢٦ شهروند کرد و صدور حکم حبس برای ٧ شهروند در ماه ژوئن ٢٠٢٠

11:41 - 3 July 2020


هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست کم ٢٦ شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی، کارگری و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژوئن ٢٠٢٠، دست کم ٢٦ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی،کارگری و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.

بر حسب این گزارش، ١٤ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی، ٨ شهروند بە اتهام فعالیت کارگری و یا در حین کولبری و ٤ شهروند نیز بە اتهام فعالیت مدنی بازداشت شدەاند.


بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ١٢ مورد در استان کردستان (سنندج) ثبت شدە است. در استان کرمانشاه ٦ شهروند، آذربایجان غربی (ارومیە) ٦ شهروند و استان لرستان نیز ٢ شهروند کرد بازداشت شدەاند.


دو نفر از افراد بازداشت شدە زن، دو نفر فعال رسانەای، یک نفر وکیل و همچنین دو نفر پس از زخمی شدن بازداشت شدەاند.


همچنین ٧ شهروند کرد از سوی دادگاههای حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی جمعا بە ١١ سال ١٠ ماه و یک روز حبس محکوم شدەاند.