بازداشت عموی شایان سعید پور جوان محکوم بە اعدام از سوی نیروهای امنیتی

بازداشت عموی شایان سعید پور جوان محکوم بە اعدام از سوی نیروهای امنیتی

10:32 - 20 April 2020


هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهرستان سقز یکی از عموهای شایان سعیدپور، جوان محکوم بە اعدام را بازداشت کردند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه یکشنبە ٣١ فروردین ٩٩ (١٩ آوریل ٢٠٢٠)، نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سقز ”سالار سعیدپور“ عموی جوان محکوم بە اعدام شایان سعیدپور را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


یکی از نزدیکان خانوادە سعیدپور طی تماسی تلفنی با هەنگاو اعلام کرد کە، نیروهای امنیتی سالار را بە گروگان گرفتەاند تا از تجمعات خودجوش مردمی برای کسب رضایت خانوادە مقتول جلوگیری کنند.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، خانوادە سعیدپور ساعت یک بعد ظهر امروز برای آخرین دیدار با شایان بە زندان مرکزی سنندج می روند.


شامگاه دیشب شماری از فعالین مدنی سقز برای نجات جان شایان سعید پور بە منزل آنها رفتە بودند و امروز نیز تجمعی در همین رابطە برگزار خواهد شد.

یکی از عموهای شایان در اینبارە بە هەنگاو گفت: ”مادر مقتول رضایت دادە و پدرش گفتە است من در آخرین لحظە تصمیم خودم را خواهم گرفت“.


هەنگاو روز گذشتە اعلام کردە بود کە حکم اعدام شایان سعید پور ساعت ٤ بامداد روز سەشنبە ٢ اردیبهشت ماه بە اجرا در خواهد آمد.