بازداشت مریم فرجی دانشجوی کورد ساکن کرج

بازداشت مریم فرجی دانشجوی کورد ساکن کرج

23:42 - 9 July 2018

 

هەنگاو: یکی از دانشجویان و فعالین مدنی کورد ساکن کرج از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز پنج شنبە (١٤ تیر ٩٧ / ٥ ژوئیە ٢٠١٨)، نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر کرج یک فعال مدنی و دانشجویی کورد بە نام مریم فرجی را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

مریم فرجی ٣٣ ساله دانشجوی ارشد مدیریت بین الملل و مدیر مالی یک شرکت در شهریار ، روز ١٢ دیماه همزمان با ناآرامی های دیماه بازداشت و به مدت ١٠ روز در بند ٢٠١٩ اطلاعات اوین تحت بازجویی بود.

دادگاه بدوی وی در تاریخ ١٩ فروردین ٩٧ در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست  احمدزاده برگزار شد و این دادگاه حکم ٣ سال حبس تعزیری و ٢ سال ممنوعیت خروج از کشور را برای مریم صادر نمود.

مریم فرجی  در حالی کە در انتظار تعیین وقت دادگاه تجدید نظر بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و سرنوشت وی در هالەای از ابهام می باشد.

با گذشت ٥ روز از بازداشت مریم فرجی و علی رغم پیگیریهای خانوادەاش سرنوشت وی نامعلوم میباشد و احتمال ،می رود کە جهت اجرای حکم بازداشت شدە باشد.

 مریم فرج اهل شهرستان سرپل ذهاب  در استان کرماشان (کرمانشاه) و ساکن کرج می باشد.