بازداشت و انتقال یک شهروند اهل ارومیە بە زندان مرکزی این شهر

بازداشت و انتقال یک شهروند اهل ارومیە بە زندان مرکزی این شهر

21:07 - 19 October 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل ارومیە کە حدودا  ٤٥ روز پیش بازداشت شدە بود، بە زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ٢٥ مهر ٩٨ (١٧ اکتبر ٢٠١٩)، یک شهروند بازداشت شدە اهل ارومیە با هویت ”ارهان قاسمی“ بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، ارهان قاسمی اواخر شهریور ماه امسال (سپتامبر) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە است.

ارهان قاسمی هم اینک در بند جوانان زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشد.