بازداشت و انتقال یک شهروند اهل مهاباد بە زندان ارومیه

بازداشت و انتقال یک شهروند اهل مهاباد بە زندان ارومیه

17:28 - 29 October 2020

 

هەنگاو: یک شهروند اهل مهاباد کە اوایل مهرماه امسال از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدە بود، بە زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ۵ آبان ٩٩ (٢٦ اکتبر ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل مهاباد با هویت مختار ابراهیمی پس از اتمام بازجویی‌ها از بە بند تلاش موسوم بە بند قرنطینە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، مختار ابراهیمی روز سەشنبە ١ مهر ٩٩ (٢٢ سپتامبر ٢٠٢٠) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە بود.

این شهروند کُرد بە اتهام فعالیت مذهبی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدە است.