بازداشت و انتقال یک شهروند کرد بە زندان ارومیە

بازداشت و انتقال یک شهروند کرد بە زندان ارومیە

11:06 - 17 September 2019

 

هەنگاو: یک شهروند کرد اهل ارومیە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و بە زندان منتقل شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٣ شهریور ١٣٩٨ (٢٥ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە یک شهروند کرد را با هویت ”ناصر محمد نژاد“ بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این شهروند کرد بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە است.

ناصر محمد نژاد دو هفتە پس از بازداشت و در تاریخ ٢٠ شهریور (١١ سپتامبر) بە بند  ٣_٤ معروف بە بند عمومی زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.