بازداشت و بی‌خبری از سرنوشت دو شهروند اهل بوکان

بازداشت و بی‌خبری از سرنوشت دو شهروند اهل بوکان

22:19 - 14 October 2020

 

هەنگاو: دو شهروند اهل بوکان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و سرنوشتشان نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، هفتە گذشتە دو شهروند اهل بوکان بە نام‌های ”عثمان خداکرمی“ و ”اسماعیل ناهیدە“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

تا زمان تنظیم این خبر دلیل یا دلایل بازداشت این دو شهروند و اتهامات مطروحە علیە آنها از سوی ادارە اطلاعات برای هەنگاو روشن نشدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، طی هفتە گذشتە خانوادە این دو شهروند چندین بار بە ادارە اطلاعات بوکان مراجعە کردەاند اما این نهاد امنیتی هیچ جوابی بە آنها ندادە و کماکان سرنوشت این دو شهروند نامعلوم می‌باشد.

گفتنیست کە عثمان خداکرمی اهل روستای ”کوچک اطمیش“ (وتمیش) و کشاورز بودە و اسماعیل ناهیدە نیز اهل روستای ”منوچهری“ بوکان می باشد.