بازداشت و بی خبری از سرنوشت دکتر امید مدرسی در مریوان

بازداشت و بی خبری از سرنوشت دکتر امید مدرسی در مریوان

22:10 - 5 February 2020

 

هەنگاو: حدودا دو هفتە پیش نیروهای امنیتی حکومت ایران دکتر امید مدرسی را در مریوان بازداشت و تاکنون سرنوشت وی نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دو شنبە ٢ بهمن ٩٨ (٢٢ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات مریوان دکتر امید مدرسی دندانپزشک و از فعالین مدنی مریوان را بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات استان کردستان در سنندج کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، دکتر امید مدرسی در مطب شخصی خود بازداشت شدە است. وی از خیرین و فعالین مبارزە با مواد مخدر در مریوان نیز بودە است.

با گذشت دو هفتە از بازداشت آقای مدرسی تاکنون دلیل یا دلایل بازداشت وی نامشخص بودە و خانوادەاش نتوانستەاند کە با وی تماس بگیردند.