بازداشت و بی خبری از سرنوشت فعال کارگری کرد در تهران

بازداشت و بی خبری از سرنوشت فعال کارگری کرد در تهران

11:15 - 18 June 2020


هەنگاو: با گذشت بیش از دە روز از بازداشت یکی از فعالین کارگری کرد کە عضو اتحادیە آزاد کارگران ایران نیز می باشد، سرنوشت وی می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٨ خرداد ٩٩ (٧ ژوئن ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات تهران بە منزل ”حیدر قربانی“ از فعالین کارگری کرد اهل روستای (بزوش) کامیاران و ساکن تهران هجوم بردە و وی را بازداشت کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی در حین بازداشت حیدر قربانی اقدام بە ضبط وسایل شخصی از جملە مبایل و لبتاب ایشان کردەاند.


با گذشت بیش از دە روز از بازداشت حیدر قربانی کە از اعضای اتحادیە آزاد کارگران ایران نیز می باشد، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نبودە و پیگیریهای خانوادەاش در این رابطە بی نتیجە ماندە است.