بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند کرد در مهاباد

بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند کرد در مهاباد

20:10 - 13 July 2019

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد هفتە گذشتە یک شهروند دیگر را بازداشت کردەاند. هفتە گذشتە هفت شهروند دیگر مهابادی بازداشت شدە بودند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه شنبە ( ١٥ تیر ٩٨ / ٦ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد بە منزل یک شهروند اهل مهاباد بە نام فتاح الیاسی یورش و پسر ٢٤ سالە وی را بە نام ”بهنام الیاسی“ دستگیر کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای ادارە اطلاعات در حین بازداشت اقدام بە ضرب و شتم بهنام الیاسی کردەاند.

با گذشت هشت روز ازبازداشت این شهروند مهابادی، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.

هفتە گذشتە دست کم هفت شهروند دیگر در مهاباد بازداشت شدەاند.