بازداشت و صدور حکم برای یک شهروند اهل ارومیە

بازداشت و صدور حکم برای یک شهروند اهل ارومیە

10:31 - 3 November 2019

 

هەنگاو: یک شهروند اهل ارومیە از سوی نیروهای امنیتی حکومت بە اتهام عبور غیرقانونی از مرز و عضویت در احزاب کردستانی بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ”ناصر محمود نژاد“ ٣٤ سالە و اهل روستای ”حلفلە“ از توابع ترگور ارومیە  کە تابستان امسال بازداشت شدە بود، از سوی شعبە ١٠٧ دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام عبور غیر قانونی از مرز بە تحمل شش ماه حبس محکوم شدە و دادگاه قبول کردەاست کە در ازای پرداخت یک میلیون و ٦٠٠ هزار تومان این حکم اجرا نشود.

ناصر محمود نژاد روز شنبە ٥ مرداد ٩٨ (٢٧ ژوئیە ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بە اتهام عبور غیر قانونی از مرز و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران بازداشت و پس از ٢٠ روز حبس در بازدشتگاه ادارە اطلاعات بە بند ٤ زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە بود.

بە گفتە یک منبع مطلع، ناصر محمود نژاد روز پنجشنبە ٩ آبان تعین شعبە شدە و قرار است بە زودی در شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”شیخلو“ بە اتهام عضویت در حزب دمکرات محاکمە شود.