بازداشت چهارمین شهروند کرد در مهاباد

بازداشت چهارمین شهروند کرد در مهاباد

13:02 - 3 July 2020


هەنگاو: در ادامە موج اخیر بازداشت شهروندان کرد در مهاباد یک شهروند دیگر از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ١٣ تیر ٩٩ (٣ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد یک جوان اهل گوگتپە را با هویت ”ریبوار بادپا“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع ریبوار پادست بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت و تا زمان تنظیم این خبر سرنوشتش نامعلوم می باشد.


شامگاه چهارشنبە نیز، ، نیروهای ادارە اطلاعات مهاباد سە شهروند دیگر بە نام های ”سوران مختاری فر“ اهل روستای ”حاجی خوش“ ، ”امید عباسی“ اهل روستای ”ایندرقاش“ و ”سوران نصیری“ اهل گوگتپە را بە همین اتهام بازداشت کردەاند.