بازداشت چهار شهروند کرد در سقز

بازداشت چهار شهروند کرد در سقز

12:28 - 6 December 2019

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات سقز چهار شهروند کرد را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جهارشنبە ١٣ آذر ٩٨ (٤ دسامبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سقز در محلە تازەآباد این شهر چهار شهروند را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

هویت احراز شدە این چهار شهرند ”نافع مینایی“، ”یاسین خیری“،  ”ابراهیم حسین نژاد“ و ”مصطفی خیری“ اعلام شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این چهارشهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.