بازداشت چهار فعال مدنی در بوکان

بازداشت چهار فعال مدنی در بوکان

19:53 - 19 October 2019

 

هەنگاو: چهار نفر از فعالین مدنی بوکان بە دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی نسبت بە لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە، از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٢ مهر ٩٨ ( ١٤ اکتبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات بوکان دست کم چهار فعال مدنی ساکن این شهر را بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی این شهر جهت محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە، بازداشت کردەاند.

خبرنگار هەنگاو هویت این چهار نفر را ”سمکو معروفی“، شاهو خضری“، ”هامون فیضی“ و همسر وی ”ژاکا اسماعیلپور“ اعلام کردە است.

بە گفتە یک منع مطلع، نیروهای امنیتی در حین بازداشت این چهار نفر اقدام بە تفتیش منازل آنها نیز کردەاند.

این چهار شهروند پس از بازداشت بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە و هم اکنون در بازداشت بە سر می برند.