بازداشت کامبیز اسدی، مدیر آموزشگاه موسیقی ”دەنگی چیا“ در کامیاران

بازداشت کامبیز اسدی، مدیر آموزشگاه موسیقی ”دەنگی چیا“ در کامیاران

21:05 - 20 January 2020

 

هەنگاو: یکی از هنرمندان اهل کامیاران کە هم زمان مدیر یکی از آموزشگاه های موسیقی در این شهر می باشد، بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٧ دی ٩٨ (١٧ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران، کامبیز اسدی، از هنرمندان و مدیر آموزشگاه موسیقی ”دەنگی چیا“ (صدای کوهستان) را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

تا زمان تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحە و محل نگهداری کامبیز اسدی هیچ اطلاعی در دست نیست.

تلاش های خانوادە کامبیز اسدی برای مطلع شدن از سرنوشت وی بی نتیجە ماندە و نهادهای امنیتی هیچ گونە اطلاعاتی بە آنها ندادەاند.